Log in to your account

Forgot password?

Not a user? Sign Up.

FAQ | PL

1. Co to jest Mini MBA programy?
Mini MBA – to jest programy uczenia  w najaktualniejszych sprawach organizacji i kierowania biznesem. Ten format nauczania jeszcze ma nazwę pre - MBA.. Programy Mini MBA są skierowane na otrzymania szybszego wyniku na waszym miejscu pracy i za krótszy termin nauczania. Wszyscy studenci programów Mini MBA potem mają możliwość przejść pełny program МВА.

2. Co daje otrzymanie certyfikata/dyplomu?
Nasza szkoła jest skierowana na to, żeby każdy uczestnik programów nauczania, wykorzystując nasze wiedze, został efektywnym i skutecznym, co pozwoli jemu dostać wyższe stanowisko i osiągnąć sukces w rozwoju swojego biznesu.

Dokumenty wydane przez naszą szkołę są potwierdzeniem pomyślnyego przechodzenia programów nauczania. Oni mają międzynarodowy status, że potwierdza się międzynarodowymi akredytowaniami.

3. Czy będzie osobista komunikacja między uczestnikami programu?
W związku z właściwościami systemu nauczania i dla odwrócenia wypadków falsyfikacji wyników sprawdzenia wiedz, kontakt uczestników programów jest ograniczony. Przeprowadzamy szereg wydarzeń na których uczestnicy mogą zapoznać się i wymienić się kontaktami, te wydarzenia odbywają się wyjątkowo ofline.  

4. Co jest priorytetem - doświadczenie pracy słuchacza czy obecność wykształcenia wyższego?
I wykształcenie, i doświadczenie.

5. Czy będzie możliwość żywej komunikacji z wykładowcą?
W związku z dużą ilością uczestników co studiuje jednocześnie, żywa komunikacja z wykładowcą jest ograniczona. Tymczasem na stałej podstawie pracuje centrum educacyjny, które odpowiada na wszystkie pytania uczestników programów przez pocztę elektroniczną pocztę wskazaną w gabinecie osobistym.

6. Jak oceniają się wyniki uczestników?
Pomyślność uczestników ocenia się przez przechodzenie testowań, rozwiązaniem zadań w roboczych zeszytach, podjęciem projektowych prac. Czym właśnie będzie oceniać się pomyślność, zależy od programu nauczania. 

7. Jak zrobić opłatę?
Po rejestracji na program wam będzie zaproponowano zrobić opłatę on-line czy otrzymać kwit dla opłaty w banku.

8. Jakim językiem przeprowadza się nauczanie?
Nauczanie prowadzi się językiem angielskim, francuskim, niemieckim, holenderskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim.

9. Co to " gabinet osobisty "?
Gabinet osobisty - to obroniony parolem wasz osobisty web-system w którym zachowujecie wasze spłacone programy dystansowego nauczania i macie możliwość bezpośrednio studiować nadany materiał.

10. Dlaczego mój program jest nieaktywny?
Nauczanie na programach startuje 14 i 28 dnia każdego miesiąca. Data początku nauczania uzgadnia się z managerami w waszym regionie, w tym dniu program zostanie aktywnym.

11. Co to moduł i co on zawiera?
Moduł to jest nauczalny pakiet, ktury zawiera pewną część nauczalnego materiału odpowiedniej tematyki. On włącza zestaw ksiąg (konspekty w elektronowym formacie), roboczy zeszyt z zadaniami/testami i dodatkowy materiał, rekomendowany naszymi wykładowcami (wideo, księgi w elektronowym formacie).

12. Jak przeczytać księgę?
Żeby przeczytać księgę należy nacisnąć na przycisk "otworzyć", który znajduje się pod nazwą odpowiedniej księgi. Dowolną księgę można pobrać sobie na komputer.

13. Co to roboczy zeszyt?
Roboczy zeszyt jest dokumentem w formacie word, który zawiera komplet zadań koniecznych dla praktycznego stosowania otrzymanych podczas nauczania wiedz.

14. Jak zdać roboczy zeszyt?
W rozdziale odpowiedniego modułu w prawej górnej części strony znajdziecie przycisk "Zdać roboczy zeszyt/test". Naciśnijcie na niego, wybierzcie potrzebny dokument i naciśnijcie odprawić.

15. Co to test i czym on różni się od roboczego zeszytu?
I test i roboczy zeszyt jest środkiem oceny studentów. W Mini МВА programach wykorzystują się testy i oni zdają się on-line w końcu każdego modułu. W МВА programowi mogą wykorzystywać się jak testy tak i robocze zeszyty.

16. Czy mogę pobrać wideo?
Wideo transmitują się z otwartego źródła www.youtube.com i nie ma możliwości ich pobrać.

17. Jak zmienić parol?
Na stronie z waszymi danymi w lewej kolumience menu możecie znaleźć odpowiedni punkt "Zmienić parol".