Log in to your account

Forgot password?

Not a user? Sign Up.

MMP - International Mini MBA | Region: Poland

Mini MBA

 O kursie


 International Mini MBA to przyspieszony zdalny program zawodowej zmiany kwalifikacji. Dzisiejsze środowisko biznesowe wymaga dynamicznych działań i szybkiej skutecznej strategii. Sukces strategii zależy od zrozumienia mechanizmów biznesowych oraz umiejętności menedżerów. Program Mini MBA Intensive zapewnia kurs składający się z 4 podstawowych specjalizacji niezbędnych dla każdego menedżera.

Długość programu 1 miesiące, na naukę każdej specjalizacji jest przeznaczony 1 tydzień. Pod koniec miesiąca, każdy uczestnik musi wypełnić i przekazać do sprawdzenia zeszyt ćwiczeń ze studiami przypadków oraz testem sprawdzającym.

Po ukończeniu programu, każdy uczestnik otrzymuje elektroniczne wydanie certyfikatu mini MBA od Management & Marketing Universal Business School (MMU Business School).

Ponadto, każdy uczestnik ma możliwość otrzymania wydrukowanej wersji certyfikatu. Wydruk certyfikatu jest wydawany oddzielnie.
.

 Program szkolenia składa się z 4 podstawowych specjalizacji:


1. MMI | PL | Wprowadzenie

 • Wprowadzenie

2. OP10PE | PL | Personal Development | Osobista skuteczność

 • Time Management | Zarządzanie czasem
 • Management Basics | Podstawy zarządzania

3. OP11M | PL | Marketing | Marketing

 • Marketing Basics | Podstawy marketingu
 • Marketing and advertising on the Internet | Marketing i reklama w Internecie

4. OP18HR | PL | Human Resource Management | Zarządzanie personelem

 • Human Resource Management | Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Changes in human resource management | Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi

5. OP21BM | PL | Business Process Management | Zarządzanie procesami biznesowymi

 • Quality management | Zarządzanie jakością
 • Project management | Zarządzanie projektem 

.

NAUKA ROZPOCZYNA SIĘ 14 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA!

Czesne obejmuje materiał dydaktyczny w formie elektronicznej, projekt zeszytu ćwiczeń, test kwalifikacyjny oraz dodatkowe materiały zalecane przez naszych wykładowców. Obejmuje również certyfikat w postaci elektronicznej MINI MBA od  M&MU Business School, pod warunkiem pomyślnego zdania zeszytu ćwiczeń i testu sprawdzającego. 
.

Wymagania aplikacyjne:


1. On-line rejestracja na stronie internetowej szkoły (www.mmu-bs.com)
2. Doświadczenie zawodowe – ponad 2 letnie.
3. Złożenie do Management & Marketing Universal Business School (M&MU Business School) następujących dokumentów:

 • Odpis dokumentu tożsamości;
 • Odpisy kwalifikacji akademickiej (dyplomów o wykształceniu wyższym);

Tryb edukacji: Do nauki wystarczy posiadać komputer z dostępem do sieci Internet. Za pomocą naszej platformy edukacyjnej «M&MU Smart Education» dostaniesz materiały dydaktyczne oraz zeszyty ćwiczeń.
.

Dokumenty uzyskiwane po ukończeniu:


Accreditations

 Po ukończeniu nauki uczestnicy uzyskują elektroniczny certyfikat Mini МВА Intensive od Management & Marketing Universal Business School (M&MU Business School).
.

Co daje program mini MBA?


 • Uczysz się, kiedy chcesz. Samodzielnie ustalasz czas, intensywność oraz czas trwania swoich zajęć, ucz się w wygodnym dla ciebie tempie i komfortowej atmosferze.
 • Mobilność. Materiały do nauki zawsze pod ręką na stronie internetowej uczelni lub bezpośrednio na twoim komputerze, tablecie lub telefonie.
 • Wsparcie informacyjne. Oferujemy całodobowe wsparcie informacyjne.
 • Można łatwo łączyć z nauką/pracą. Możesz uczestniczyć w kursie nawet jeżeli większość czasu spędzasz w szkolę/w pracy.
 • Praktykujące szkoleniowcy. Program zdalnego kształcenia został opracowany przez najlepszych praktykujących trenerów.
 • Dostęp z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej.

Według informacji Cedar Group, cena programów e-learningowych jest niższa w porównaniu do innych form edukacji o 32-45%, ze względu na optymalizację kosztów podróży, zakwaterowania, wynajęcia sal oraz kosztów ponoszonych przez trenerów biznesowych.

E-learning umożliwia możliwość uczestnictwa w zajęciach w dowolnym momencie, niezależnie od wykładowcy. 87% firm w krajach posiadających najwyższe pozycje w rankingach gospodarczych już wybrało systemy kształcenia na odległość, jako stały program szkolenia pracowników (dane UC Redcentr 2012). Według danych IBM i Lucent University rentowność wdrożenia systemów nauki online wynosi ponad 1000%.